Jurnal Intelek Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis