Jurnal IntelekPenyelidikan, Jaringan Industri & Masyarakat,Universiti Teknologi MARA (Perlis),02600 Arau, Perlis, MALAYSIA 

Principal Contact

Dr. Zuliahani Ahmad
Chief Editor

Support Contact

Khairul Anwar Sedek
Phone +604-9882921