Editorial Team

Chief Editor

  1. Dr Ramani Mayappan, Universiti Teknologi MARA, Perlis Campus, Malaysia

Editors

  1. Assoc Prof Dr Saidatul Akmar Samsudin, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA (Perlis)
  2. Dr Rafizah Rawian, Academy of Language Studies, Universiti Teknologi MARA (Perlis)
  3. Dr Jeyashelly Andas, Faculty of Applied Science, Universiti Teknologi MARA (Perlis)
  4. Dr Ali H Jawad, Faculty of Applied Science, Universiti Teknologi MARA (Perlis)